วัสดุผลิตเฟอร์นิเจอร์

เราเลือกใช้ไม้ Particle board และไม้ MDF เป็นหลักในการผลิตชิ้นงานของเรา

หากคุณลูกค้าไม่คุ้นเคยกับวัสดุชนิดใด สามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัสดุแต่ละชนิดได้คะ

ผลงานบางส่วนของเรา